Guildtabard
Royal Flush
EU-Nethersturm
2785  32 Charaktere

class 1 Todesritter

Name Rang Rolle Gilde Erfolgspunkte
Char-Icon Chandarâ rank 4Raidmember DD Nahkampf Royal Flush  30870
Char-Icon Icéflower rank 1Offi DD Nahkampf Royal Flush  24430
... 2 Einträge gefunden


class 2 Druide

Name Rang Rolle Gilde Erfolgspunkte
Char-Icon Alcâna rank 4Raidmember Heiler Royal Flush  15870
Char-Icon Gallico rank 4Raidmember DD Nahkampf Royal Flush  20775
Char-Icon Kalis rank 4Raidmember DD Fernkampf Royal Flush  27670
Char-Icon Kendár rank 4Raidmember DD Nahkampf Royal Flush  19300
Char-Icon Tîmberwolf rank 4Raidmember DD Nahkampf Royal Flush  17255
... 5 Einträge gefunden


class 3 Jäger

Name Rang Rolle Gilde Erfolgspunkte
Char-Icon Baconryu Probezeit DD Fernkampf Royal Flush  13980
Char-Icon Denixilith rank 4Raidmember DD Fernkampf Royal Flush  26985
Char-Icon Entropie Probezeit DD Fernkampf Royal Flush  19485
Char-Icon Sushima rank 4Raidmember DD Fernkampf Royal Flush  25540
Char-Icon illiân rank 4Raidmember DD Fernkampf Royal Flush  20495
... 5 Einträge gefunden


class 4 Magier

Name Rang Rolle Gilde Erfolgspunkte
Char-Icon Karrypto rank 4Raidmember DD Fernkampf Royal Flush  26295
Char-Icon Yuukî rank 4Raidmember DD Fernkampf Royal Flush  20445
... 2 Einträge gefunden


class 5 Paladin

Name Rang Rolle Gilde Erfolgspunkte
Char-Icon Paperdin Probezeit DD Nahkampf KeinManaKeinLeben  18125
Char-Icon Throloasch rank 0Chef von Alles Tank Royal Flush  22335
Char-Icon Walkintalkin rank 1Offi DD Nahkampf Royal Flush  13200
... 3 Einträge gefunden


class 6 Priester

Name Rang Rolle Gilde Erfolgspunkte
Char-Icon Draiden rank 1Offi DD Fernkampf Royal Flush  20055
Char-Icon Kenika rank 4Raidmember Heiler Royal Flush  25200
Char-Icon Virikas rank 1Offi DD Fernkampf Royal Flush  29365
... 3 Einträge gefunden


class 7 Schurke

Name Rang Rolle Gilde Erfolgspunkte
Char-Icon Babydragon rank 4Raidmember DD Nahkampf Royal Flush  18255
Char-Icon Mogda rank 4Raidmember DD Nahkampf Royal Flush  20945
... 2 Einträge gefunden


class 8 Schamane

Name Rang Rolle Gilde Erfolgspunkte
Char-Icon Avalyne Probezeit DD Nahkampf  17240
Char-Icon Burnprof rank 4Raidmember DD Nahkampf Royal Flush  32840
... 2 Einträge gefunden


class 9 Hexenmeister

Name Rang Rolle Gilde Erfolgspunkte
Char-Icon Kyridia rank 4Raidmember DD Fernkampf Royal Flush  15220
Char-Icon Xylea rank 4Raidmember DD Fernkampf Royal Flush  26030
... 2 Einträge gefunden


class 10 Krieger

Name Rang Rolle Gilde Erfolgspunkte
Char-Icon Cruzh rank 4Raidmember DD Nahkampf Royal Flush  23480
... 1 Einträge gefunden


class 11 Mönch

Name Rang Rolle Gilde Erfolgspunkte
Char-Icon Liao rank 4Raidmember DD Nahkampf Royal Flush  18560
Char-Icon Nâmîne rank 4Raidmember DD Nahkampf Royal Flush  15145
Char-Icon Roguebuffer rank 4Raidmember DD Nahkampf Royal Flush  21610
... 3 Einträge gefunden


class 12 Dämonenjäger

Name Rang Rolle Gilde Erfolgspunkte
Char-Icon Shanyja rank 4Raidmember DD Nahkampf Royal Flush  15265
Char-Icon Sturmdämon rank 4Raidmember DD Nahkampf Royal Flush  26625
... 2 Einträge gefunden 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.

Anmelden über Drittanbieter